خانه /

حد مجاز فروش در سامانه مودیان مالیتی چقدر است؟

حد مجاز فروش در سامانه مودیان مالیتی چقدر است؟تصویر
تاریخ نگارش : 1402/12/04 توسط : تیم سامانه لیمو

قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی این اجازه را به سازمان امور مالیاتی کشور داده است تا برای فروش مودیان حد مجاز تعیین کنند با توجه به ماده ۶ این قانون سقف فروش برای مودیان جدیدالتاسیس یا واحد های فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از ۳ برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم باشد که این حد مجاز در قانون تسهیل به ۵ برابر تغییریافت.

در این مقاله سعی شده مختصری از موارد مهم چگونگی تعیین حد مجاز فروش مودیان توسط قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی اشاره شود.

  فهرست مطالب :

۱مختصری از قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی

۲هدف سازمان امور مالیاتی کشور از حد مجاز فروش

۳حد مجاز فروش مودیان در قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان

۴نحوه محاسبه شرکت های جدید تاسیس و شرکت های فاقد سابقه

۵تغییرات ماده ۶ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان توسط قانون تسهیل

۶سوالی درباره مالیات دارید، به صورت رایگان از ما بپرسید !

 مختصری از قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در آبان ماه ۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون در ۲۹ ماده و شش فصل طبقه بندی شده است در این قانون اصطلاحاتی به کار می رود که در ادامه به آن اشاره می‌شود :

الف : سازمان – سازمان امور مالیاتی کشور

ب : پایانه فروشگاهی – رایانه و دستگاه کارتخوان بانکی و درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

پ : سامانه مودیان – سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مودی کارپوشه ویژه های اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان منحصرا از طریق آن کارپوشه انجام می شود.

مودیان میتواند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی – پایانه فروشگاهی – سامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد به سامانه مودیان متصل شوند.

مرجع نهایی ثبت و صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی سامانه مودیان می باشد.

ت : حافظه مالیاتی – نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مودیان مورد استفاده قرار میگیرد. حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزار و نرم افزار باشد.

حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان توسط مودی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد.

هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد.

شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می شود.

ث : صورتحساب الکترونیکی :

صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج درآن در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود.

مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود.

در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.

ج : اشخاص مشمول ( مودیان ) : کلیه صاحبان مشاغل ( صنفی و غیر صنفی ) و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات مستقیم مشمول قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان هستند.

در قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان هر گاه از واژه مودی استفاده می شود مراد اشخاص مشمول است : مگر خلاف آن تصریح شده باشد.

برای مطالعه کامل قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان اینجا کلیک کنید

۲هدف سازمان امور مالیاتی کشور از حد مجاز فروش

به نظر می رسد حد مجاز فروش در ماده ۶ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان این اجازه را به سازمان امور مالیاتی کشور می دهد تا زودتر از موعد  به نقدینگی ( میزان ارزش افزوده ) از حساب مودیان خارج و به حساب دولت واریز گردد . یعنی سازمان بر عکس سنوات گذشته قبل از رسیدگی ارزش افزوده مبالغ ارزش افزوه را  دریافت می کند.

۳حد مجاز فروش مودیان در قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان

سازمان امور مالیاتی کشور در راستای ماده ۶ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان این امکان را دارد که اگر بیش از حد مجاز فروش صورت گیرد بعد از اخطار عبور از ماده ۶ کارپوشه مودی غیر فعال می شود در این صورت مودی به منظور افزایش حد مجاز فروش می بایست به یکی از روش های زیر از طریق کارپوشه خود اقدام نماید :

الف : پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات

ب : ارایه تضامین کافی از قبیل سپرده بانکی – ضمانت بانکی یا وثیقه ملکی پس از تایید درخواست توسط اداره امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است به محض پرداخت مالیات یا ارائه تضامین نسبت به انعکاس آن در کارپوشه اقدام نماید.

افزایش حد مجاز فروش هر دوره حداکثر تا پایان همان دوره امکانپذیر است.

در هر زمان که جمع صورتحساب در یک دوره مالیاتی بیش از حد مجاز فروش باشد مالیات بر ارزش افزوده مبلغ کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش نباید در صورتحساب درج شود و برای خریدار این مبلغ اعتبار محسوب نمی شود لیکن فروشنده ملزم به پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه می باشد.

جهت بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی فروشنده مکلف است حد مجاز فروش خود را متناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه را صادر نماید.

اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران اعتبار منعکس شده در سامانه مودیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مجاز فروش صادر نماید اعتباری برای خریدار در سامانه مودیان لحاظ نخواهد شد.

در صورتحساب هایی که مبالغ آن به صورت نسیه می باشد میزان فروش در محاسبات حد مجاز فروش دوره ای که صورت حساب صادرشده تا تاریخی که پرداخت آن صورت نگرفته و به تایید طرفین نرسیده منظور نخواهد شد.

۴نحوه محاسبه شرکت های جدید تاسیس و شرکت های فاقد سابقه

در مورد نحوه محاسبه شرکت های جدید تاسیس و شرکت های فاقد سابقه جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیش از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است جمع صورتحساب های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحد های جدید تاسیس یا  واحد های فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم باشد.

مثلا برای سال ۱۴۰۲ سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم :

۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۲۵ / ۱ = ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۷۵ * ۳ 

حال اگر شرکتی بیش از سه برابر مبلغ ( ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۲۵ / ۱ ) ریال فاکتور صادر کند باید ارزش افزوده این سه برابر را تسویه کند.

نکته ای که میتوان برای شرکت هایی که چندمین سال فعالیتشان می باشد اشاره کرد این است  که سه برابر فروش در فصل مشابه سال قبل و سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم هر کدام بیشتر باشد ملاک محسوب میشود.

۵تغییرات ماده ۶ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان توسط قانون تسهیل

لایحه تسهیل قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲ توسط مجلس شورای اسلامی رسیده و البته برای اجرا به تایید شورای نگهبان باید برسد.

این قانون دستخوش تغییراتی در قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان بوده  و البته دارای مزایای فراوانی برای مودیان است  که می توان مهمترین این مزایا را به شرح زیر نام برد :

الف: الزام برای انجام تکالیف قانونی توسط اشخاص حقوقی از اول مهر ماه ۱۴۰۲

ب: الزام برای انجام تکالیف قانونی توسط سایر مودیان از اول دی ماه ۱۴۰۲

ج: امکان پذیرش هزینه و اعتبار صورتحساب های الکترونیکی خارج از سامانه تا پایان سال ۱۴۰۳

د: امکان بخشودگی صد درصدی جرایم ماده ۲۲ قانون تا پایان ۱۴۰۳

در مورد تغییرات موضوع ماده ۶ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان طبق قانون تسهیل حد مجاز فروش از ۳ برابر به ۵ برابر افزایش یافته است و تا آن میزان بدون پیش شرطی صدور صورتحساب الکترونیکی فراهم می باشد.

برای مطالعه کامل قانون تسهیل به مقاله قانون تسهیل قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان  اینجا کلیک و مراجعه کنید 

بیشتر بخوانید:

صدور و  ارسال رایگان صورتحساب  الکترونیکی به سامانه مودیان بدون نرم افزار

 

دیدگاهی وجود ندارد، شما اولین دیدگاه را ایجاد کنید.

  • * توجه: دیدگاه ها بعد از تایید مدیر سایت نمایش داده میشوند.
  • * توجه: دیدگاه های حاوی توهین و الفاظ نامناسب تایید نمیشوند.
  • * توجه: فقط دیدگاه های فارسی تایید میشوند.


جدیدترین مطالب

محبوب ترین مطالب