خانه /

آخرین تغییرات دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی در خرداد ماه 1403 با دستورالعمل فروردین ماه 1403

آخرین تغییرات دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی در خرداد ماه 1403 با دستورالعمل فروردین ماه 1403تصویر
تاریخ نگارش : 1402/12/11 توسط : تیم سامانه لیمو

در این مقاله به بررسی آخرین تغییرات دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی در خرداد ماه 1403 با دستورالعمل فروردین ماه 1403 خواهیم پرداخت.

اصلاح قاعده در خصوص فیلد شماره گذرنامه خریدار و شماره ملی خریدار در الگوی بلیط هواپیما

در صورتحساب های الکترونیکی با الگو بلیط هواپیما، جهت تخصیص اعتبار مالیاتی بایستی شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب قید گردد. لازم به ذکر است مسافر و خریدار بلیط لزوما" مالک شماره اقتصادی یکسان نیستند.

به دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی سال 1402 و دانلود سند ها مراجعه نمایید.

 صورتحساب الکترونیکی اصلاحی

درصورت نیاز به اصلاح اقلام اطلاعاتی صورتحساب به جز اطلاعات مربوط به خریدار و کالا یا خدمت، صورت حساب اصلاحی از نظر نوع و الگوی صورتحساب بایستی مطابق صورتحساب اصلی یا مرجع باشد و نیز شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع در صورتحساب اصلاحی قید گردد. به عبارت دیگر اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار، شناسه کالا یا خدمت غیرقابل اصلاح بوده و برای اصلاح آنها می بایست صورتحساب اصلی یا مرجع ابطال و صورتحساب جدید صادر گردد.
پس در نتیجه زمانی صورتحساب اصلاحی صادر می گردد که افزایش و کاهش مقداری در تعداد یا مقدار و نرخ صورتحساب اصلی اتفاق افتاده باشد. ضمنا" اگر اصلاح در افزایش مقدار یا تعداد کالا یا خدمت باشد علاوه بر امکان صدور صورتحساب اصلاحی امکان صدور صورتحساب جدید نیز وجود دارد و اگر اصلاح کاهش مقدار یا تعداد کالا یا خدمت باشد علاوه بر امکان صدور صورتحساب اصلاحی امکان صدور صورتحساب برگشت از فروش نیز امکان پذیر است. با توجه به توضیحات داده شده بدیهی است، آخرین صورتحساب اصلاحی که دارای وضعیت تایید باشد به عنوان صورتحساب مرجع در نظر گرفته می شود و اگر صورتحساب اصلی یا مرجع خود اصلاحی یا برگشت از فروش باشد، برای صدور صورتحساب اصلاحی یا برگشت از فروش، مرجع حتما باید در یکی از وضعیت های تایید شده، تایید سیستمی یا عدم نیاز به واکنش باشد.

صورتحساب الکترونیکی ابطالی

پس از صدور صورتحساب اصلی، اصلاحی، برگشت از فروش چنانچه نیاز به تغییر موارد زیر باشد:

  • تغییر اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار

  • بازگشت تمام اقلام موجود در صورتحساب مرجع

  • احراز عدم تحقق معامله بر اساس اسناد و مدارک مثبته

  • اشتباه در ثبت تاریخ معامله

لازم به ذکر است بایستی صورتحساب ابطالی که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق با صورتحساب اصلی یا اصلاحی و دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب اصلی یا مرجع صادر شود.

صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش

در صورتیکه پس از صدور صورتحساب الکترونیکی اصلی یا اصلاحی بخشی از کالا یا خدمت کاهش یابد، فروشنده باید نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش اقدام نماید و همانند صورتحساب اصلاحی و ابطالی از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق با صورتحساب اصلی یا اصلاحی و دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب اصلی یا مرجع صادر شود.

نکته مهم

مهمترین تغییر در این دستورالعمل در صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش اتفاق افتاده است که شامل اقلام کالا یا خدمت فروخته شده منهای اقلام برگشتی در صورتحساب درج و به سامانه مؤدیان ارسال می گردد. به عبارت دیگر اگر صورتحساب اصلی با فروش کالا یا خدمت به مقدار یا تعداد 10 صادر شده باشد و از همان صورتحساب، کالا یا خدمت به مقدار یا تعداد 4 برگشت شود صورتحساب کالا یا خدمت با تعداد یا مقدار 6 بایستی به سامانه مؤدیان ارسال گردد.

 اصلاح نحوه تولید سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی

این سریال به ازای هر صورتحساب ثبت شده توسط حافظه مالیاتی متفاوت و به صورت صعودی و غیر تکراری تولید می شود که در دستورالعمل فروردین ماه 1402 به صورت متناوب و تصاعدی در نظر گرفته شده بود.

 صورتحساب های الکترونیکی با الگوی صادرات

چنانچه صورتحساب اصلاحی برای کل یا بخشی از اقلام صادراتی مرجوع شده توسط مودی صادر نگردد، مودی مشمول جرائم موضوع ماده 9 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد شد.

 تغییر الگوی صورتحساب طلا، جواهر و پلاتین

الگوی صورتحساب طلا، جواهر و پلاتین از الگوی دوم به الگوی سوم تغییر یافت که در ارسال اطلاعات به سامانه توسط نرم افزارهای حسابداری بایستی رعایت گردد.

سهم نقدی از پرداخت

تخصیص پرداخت نقدی به ردیف های صورتحساب که از حاصلضرب مبلغ پرداخت نقدی در مبلغ فروش با احتساب ارزش افزوده تقسیم بر مبلغ فروش پس از کسر تخفیفات بدون مبلغ ارزش افزوده ردیف صورتحساب محاسبه می گردد.

 سهم مالیات ارزش افزوده از پرداخت نقدی

تخصیص پرداخت نقدی به ردیف های صورتحساب که از حاصلضرب مبلغ پرداخت نقدی در مبلغ مالیات ارزش افزوده ردیف صورتحساب تقسیم بر مبلغ فروش پس از کسر تخفیفات بدون مبلغ ارزش افزوده ردیف صورتحساب محاسبه می گردد.

 تغییر در نحوه محاسبه و ارسال تاریخ ثبت و دریافت کوتاژ اظهارنامه گمرکی

 کنترل نرخ مالیات ارزش افزوده با شناسه کالا یا خدمت

نرخ مالیات بر ارزش افزوده با شناسه کالا یا خدمت موجود در صورتحساب های ثبت شده بایستی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر الزامات قانونی مطابقت داشته باشد.

 تغییر صورتحساب الکترونیکی با الگوی صادرات

موضوع در صورتحساب های الکترونیک با الگوی صادرات شامل: اصلی ،اصلاحی و ابطالی است.

 اضافه شدن واحدهای اندازه گیری جدید

 حذف نحوه محاسبه محاسبه مبلغ مالیات ارزش افزوده صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات

 تغییر در اجباری و اختیاری بودن اطلاعات سایر مالیات و عوارضو سایر وجوه قانونی

 حذف نحوه محاسبه ارزش ریالی کالا منطبق با اظهارنامه گمرکی از صورتحساب های الکترونیک با الگوی صادرات

 ارائه فرمول نحوه محاسبه مبلغ واحد (نرخ یا فی- در صورتحساب الکترونیکی با الگوی صادرات

 اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار شامل شماره اقتصادی، شناسه ملی یا شماره ملی یا شناسه مشارکت مدنی یا کد فراگیر اتباع غیر ایرانی خریدار، کد شعبه خریدار و کد پستی خریدار، شماره اشتراک یا شناسه قبض بهره بردار غیر قابل اصلاح می باشد.

بیشتر بخوانید:

صدور و  ارسال رایگان صورتحساب  الکترونیکی به سامانه مودیان بدون نرم افزار

دیدگاهی وجود ندارد، شما اولین دیدگاه را ایجاد کنید.

  • * توجه: دیدگاه ها بعد از تایید مدیر سایت نمایش داده میشوند.
  • * توجه: دیدگاه های حاوی توهین و الفاظ نامناسب تایید نمیشوند.
  • * توجه: فقط دیدگاه های فارسی تایید میشوند.


جدیدترین مطالب

محبوب ترین مطالب