خانه /

بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۳ با جداول تکمیلی

بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۳ با جداول تکمیلیتصویر
تاریخ نگارش : 1403/01/18 توسط : تیم سامانه لیمو

هر سال بعد از ابلاغ مصوبه شورای عالی کار و بخشنامه حداقل دستمزد سالانه، ادارات کل استان‌ها نسبت به ابلاغ اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌ها و جداول تکمیلی مبادرت می‌کنند. این موارد هم از جهت آموزشی و هم از جهت رسمیت برای کارفرمایان و کارگران حائز اهمیت است. در این مطلب تلاش شده است تا این موارد به صورت یک‌جا در اختیار مخاطبین محترم شناسنامه قانون قرار داده شود.

 ابلاغ بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۳

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ در جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی،‌ نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ تعیین و از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.

گفتنی است شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت؛ کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۳ در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه ؛ حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام مزدی در کارگاه ها حداقل دستمزد سال جاری را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۲ به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های تبعی آن به امضای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.

خلاصه بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۳

تنظیم: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

مصوبه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ شورای عالی کار: حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار در سراسر کشور از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۳ به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- از ابتدای سال ۱۴۰۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین می‌گردد. مزد ماهیانه براساس تعداد روزهای ماه در طول سال (۳۱، ۳۰ و ۲۹) محاسبه و پرداخت می‌گردد.

۲- همچنین از اول سال ۱۴۰۳ سایر سطوح مزدی نیز به میزان روزانه (۲۲%) مزد ثابت یا مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۲ به علاوه ۲۳۰.۰۲۶ (دویست و سی هزار و بیست و شش ریال) مشروط بر آنکه مزد روزانه هر کارگر از مبلغ مندرج در بند ۱ کمتر نگردد.

۳- نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۳ درمورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات (مزایای پایان کار) خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه ۷۰.۰۰۰ (هفتاد هزار ریال) می‌باشد.

بن نقدی کارگری: پرداخت مبلغ ریالی وجه بن کارگری (تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار) به کارگران در سال ۱۴۰۳ بابت هر کارگر اعم از متأهل یا مجرد ماهیانه مبلغ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ (چهارده میلیون ریال) خواهد بود.

حق اولاد: مستند به مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تأمین اجتماعی و با در نظر گرفتن ماده (۷۳) قانون جوانی جمعیت مصوب آبان سال ۱۴۰۰ و بدون محدودیت مربوط به تعداد فرزندان معادل سه برابر حداقل حقوق یعنی مبلغ ۷.۱۶۶.۱۸۴ (هفت میلیون و یکصد و شصت و شش هزار و صد و هشتاد و چهار ریال) برای هر فرزند و با رعایت شرایط مذکور در قانون کمک عائله‌مندی (حق اولاد) می‌بایست پرداخت گردد:

۱- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.

۲- سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.

کمک هزینه مسکن: کارفرمایان مکلفند بابت کمک هزینه مسکن از ابتدای ۱۴۰۲ مبلغ ۹.۰۰۰.۰۰۰ (نه میلیون ریال) پرداخت نمایند. (مبلغ مذکور پیشنهاد شورای عالی کار می‌باشد و اجرائی شدن آن منوط به تصویب هیأت وزیران می|‌باشد.)

مزایای پایان کار (تبصره ۴ الحاقی به ماده ۷ قانون کار): کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

ماده ۳۹: مزد و مزایای کارگرانی که بصورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود.

ماده ۴۶: به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به مأموریت‌های خارج از محل خدمت (بیش از ۵۰ کیلومتر) اعزام می‌شوند، فوق العاده مأموریت تعلق می‌گیرد. این فوق‌العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد.

ماده ۵۱: غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است، ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعات و مجموع ساعات کار در هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نماید.

ماده ۵۶: کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می‌کند و نوبت‌های کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود ۱۰ درصد و چنانچه نوبت‌ها در صبح و عصر و شب قرار گیرد ۱۵ درصد و در صورتی که نوبت‌ها به صبح و شب، عصر و شب بیفتد، ۲۲/۵ درصد علاوه بر مزد بعنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.

ماده ۵۸: برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیرنوبتی ۳۵ درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد.

ماده ۵۹: در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با رعایت موارد ذیل مجاز است:

الف- موافقت کارگر           ب- پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی

ج- فوق العاده یک ساعت اضافه کاری بر اساس حداقل مزد در سال ۱۴۰۳، مبلغ ۴۵۶.۲۳۷ ریال می‌باشد.

ماده ۶۲: کارگرانی که به هر عنوان روزهای جمعه کار می‌کنند در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه علاوه بر تعطیل یک روز دیگر در هفته، فوق العاده ۴۰ درصد اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

تبصره ماده ۶۲: کارگاه‌هایی که با انجام ۵ روز کار در هفته و ۴۴ ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می‌کنند مزد هر یک از دو روز تعطیلات هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.

ماده ۶۳: علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید.

ماده ۶۴ قانون کار: مجموع مرخصی استحقاقی سالیانه ۲۶ روز کاری می‌باشد. (ایام تعطیل هفتگی و رسمی جزء ایام مرخصی نمی‌باشد)

ماده ۶۶: کارگر نمی‌تواند بیش از ۹ روز مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

ماده ۶۹: تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود. در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی لازم الاجرا است.

ماده ۷۴: مدت مرخصی استعلاجی با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.

مرخصی زایمان: طبق بند (الف) ماده (۱۷) قانون جوانی جمعیت مصوب آبان ۱۴۰۰ مدت مرخصی زایمان زنان در بخش‌های دولتی و غیردولتی ۹ ماه تمام می‌باشد.

ماده ۷۹: به کارگماری افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.

ماده ۱۴۸: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

ماده ۱۸۸: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگاه‌های خانوادگی انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

مصوبه ۶/۱۲/۷۰ مجلس شورای اسلامی (قانون مربوط به عیدی و پاداش سالانه مشمولین قانون کار)

کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار (اعم از شاغل در بخش دولتی و خصوصی) مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نباییستی از معادل نود روز حداقل مزد تجاوز نماید.

 خلاصه بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۳

ابلاغی: به شماره ۱۵۱ مورخ ۰۶/۰۱/۱۴۰۳ اداره کل خراسان رضوی

۱- به استناد بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار در سراسر کشور در سال ۱۴۰۳ با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم و موقت) مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) می‌باشد.

۲- از اول سال ۱۴۰۳ سایر سطوح مزدی نیز به میزان روزانه ۲۲ درصد نسبت به آخرین مزد ثابت یا مبنا به اضافه روزانه ۲۳۰.۰۲۶ ریال نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد. مشروط بر آنکه مزد روزانه هر کارگر از مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) مندرج در بند یک این بخشنامه کمتر نشود.

۳- نرخ پایه سنوات کارگران در سال ۱۴۰۲ روزانه ۷۰.۰۰۰ (هفتاد هزار ریال) می‌باشد که با گذشت یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی و یا پس از گذشت یکسال از تاریخ استخدام (در مورد کسانی که از اول سال ۱۴۰۲ استخدام شده‌اند) به آنان تعلق می‌گیرد. (به کارگران قراردادی نیز تعلق می‌گیرد.)

تبصره ۱: ضوابط مربوط به نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یک بخشنامه در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۲ میزان مقرر در این بند (یا تبصره یک آن حسب مورد) تعلق می‌گیرد.

۴- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۳ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال (چهارده میلیون ریال) از سوی کارفرمایان به انان پرداخت گردد.

۵- کارفرمایان مکلفند سالیانه دو دست لباس کار متناسب با نوع کار مجاناً در اختیار کارگران قرار دهند.

۶- کمک هزینه مسکن برای کارگران مجرد و متأهل ماهانه مبلغ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال (نه میلیون ریال) در ماه می‌باشد که همراه با مزد ماهانه می‌بایست به کارگران پرداخت گردد.

۷- مبلغ حق تأهل ماهانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ (پنج میلیون ریال) برای کارگران متأهل اعم از مرد یا زن تعیین تا از فروردین ماه ۱۴۰۳ از سوی کارفرمایان پرداخت شود.

۸- کمک عائله مندی برای هر فرزند سه برابر حداقل دستمزد کارگر ساده و بدون محدودیت در تعداد فرزندان می‌باشد که باید بوسیله کارفرما در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت گردد. مشروط بر اینکه:

الف) بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.

ب) سن فرزندان از هیجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتعال داشته باشند (تا پایان تحصیل) و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی قادر به کار نباشند.

۹- بیمه شده زن و مردی که در یک واحد یا واحدهای جدا از هم کار می کنند و صاحب فرزند هستند با داشتن شرایط بند ۸ هر دو حق دریافت کمک عائله مندی (حق اولاد) را دارند. در سال جاری میزان حق اولاد یک فرزند ماهیانه ۷.۱۶۶.۱۸۴ ریال (هفت میلیون و یکصد و شصت و شش هزار و یکصد و هشتاد و چهار ریال) که مبلغ فوق در تعداد فرزندان ضرب خواهد شد.

۱۰- ساعت کار کارگران در شبانه روز هفت ساعت و بیست دقیقه می باشد که از هشت ساعت نباید تجاوز نماید و مجموع ساعات کار در هفته به میزان ۴۴ ساعت رعایت شود.

۱۱- در صورتیکه کارگر علاوه بر ساعات کار روزانه اضافه کار انجام دهد بایستی بابت هر ساعت اضافه کار ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی به وی پرداخت گردد. (حداقل مبلغ اضافه کاری یک ساعت ۴۵۶.۲۳۷ ریال (چهارصد و پنجاه و شش هزار و دویست و سی و هفت ریال))

۱۲- مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد با احتساب ۴ روز جمعه، یکماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. کارگر نمی‌تواند بیشتر از ۹ روز مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

۱۳- کارگری که در طول ماه نوبتی کار می کند و نوبت‌های کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود، ۱۰% و چنانچه نوبت‌ها در صبح و عصر و شب قرار گیرد ۱۵% و در صورتیکه نوبت‌ها به صبح و شب یا عصر و شب بیفتدف ۲۲.۵% علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت کاری دریافت خواهد نمود.

۱۴- در کارگاه‌ها برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیرنوبتی ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد (ساعت ۲۲ تا ساعت ۶ بامداد).

۱۵. واحدهای مشمول قانون کار بمنظور ارتقاء بهره وری و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب طرح‌های انگیزشی و یا انعقاد پیمان‌های دسته جمعی یا موافقت نامه کارگاهی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

۱۶- تعطیلات رسمی کشور به قرار زیر است:

یکم لغایت چهارم فروردین- روز جمهوری اسلامی ۱۲ فروردین- روز طبیعت ۱۳ فروردین- شهادت حضرت علی (ع) ۲۳ رمضان- عید فطر یکم و دوم شوال- شهادت امام جعفر صادق (ع) ۲۵ شوال- رحلت امام خمینی ۱۴ خرداد – قیام خونین مردم مسلمان ایران ۱۵ خرداد – عید قربان دهم ذیحجه – عید غدیر خم ۱۸ ذیحجه – تاسوعا و عاشورای حسینی نهم و دهم محرم – اربعین حسینی ۲۰ صفر- رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) ۲۸ صفر – شهادت امام رضا (ع) ۳۰ صفر – شهادت امام حسن عسگری (ع) و آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) ۸ ربیع الاول- میلاد رسول اکرم (ص)  امام صادق (ع) ۱۷ ربیع الاول- شهادت حضرت زهرا (س) سوم جمادی الثانی- میلاد حضرت علی (ع) ۱۳ رجب – مبعث رسول اکرم (ص) ۲۷ رجب – سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن – میلاد حضرت مهدی (عج) ۱۵ شعبان – روز ملی صنعت نفت ۲۹ اسفند.

ضمناً علاوه بر تعطیلات رسمی کشور روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید.

محمد امین بابایی – مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جدول مطالبات کارگران در سال ۱۴۰۳

بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۳

بیشتر بخوانید:

صدور و  ارسال رایگان صورتحساب  الکترونیکی به سامانه مودیان بدون نرم افزار

 

دیدگاهی وجود ندارد، شما اولین دیدگاه را ایجاد کنید.

  • * توجه: دیدگاه ها بعد از تایید مدیر سایت نمایش داده میشوند.
  • * توجه: دیدگاه های حاوی توهین و الفاظ نامناسب تایید نمیشوند.
  • * توجه: فقط دیدگاه های فارسی تایید میشوند.


جدیدترین مطالب

محبوب ترین مطالب