مقالات و آموزش

مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و کارگران به همراه نحوه محاسبه-عکس
مشاهده

مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و کارگران به همراه نحوه محاسبه

 بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۳، میزان معافیت مالیاتی و مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان دولتی و غی…

بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۳ با جداول تکمیلی-عکس
مشاهده

بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۳ با جداول تکمیلی

هر سال بعد از ابلاغ مصوبه شورای عالی کار و بخشنامه حداقل دستمزد سالانه، ادارات کل استان‌ها نسب…

مهم‌ترین خطاهای سامانه مودیان و روش رفع آنها-عکس
مشاهده

مهم‌ترین خطاهای سامانه مودیان و روش رفع آنها

سامانه مودیان چیست و چه خدماتی ارائه می کند؟ درگاه ملی خدمات الکترونیک مودیان، توسط سا…

پر تکرار ترین خطاهای سامانه مودیان و روش رفع آنها-عکس
مشاهده

پر تکرار ترین خطاهای سامانه مودیان و روش رفع آنها

سامانه مودیان چیست و چه خدماتی ارائه می کند؟ درگاه ملی خدمات الکترونیک مودیان، توسط سا…