سوالات متداول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان-تغییرات اسفندماه 1402

نرم افزار و سرویس آنلاین صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان مالیاتی لیمو

سوالات متداول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان-تغییرات اسفندماه 1402

ثبت و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط مودیان فراخوان نشده مالیات بر ارزش افزوده که مبادرت به فروش کالا/خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده مینماید؛ چگونه است؟

مودیان فوق الذکر، وفق ماده- 4- قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های  فروشگاهی و سامانه مودیان، تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده باشند؛ مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نمیباشند. دریافتکنندگان مشمول جریمهای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده واین جریمه قابل بخشودگی نمیباشد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از فعالان اقتصادی مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده اند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور نمیشود. با عنایت به موارد مطروحه، ضروری است این دسته از مودیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آنها با امکان تغییر نرخ stuffid.tax.gov.ir در سامانه مودیان از همان شناسه کالا/خدمات مندرج در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نرخ صفر استفاده نمایند.

نکته: چنانچه مودیان مذکور على رغم عدم فراخوان توسط سازمان امور مالیاتی کشور -به استثنای مؤدیانی که در اجرای فراخوان مرحله سوم به صورت اختیاری ثبت نام نموده اند- به هنگام ثبت نام در نظام مالیاتی مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده را انتخاب نموده اند، میبایست جهت جلوگیری از تعلق جرائم مزبور نسبت به اصلاح مشمولیت اقدام نمایندبدین منظور مؤدیان میبایست با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس نسبت به اصلاح و ویرایش مشمولیت اقدام نمایند. -منوی فهرست پرونده های مالیاتی my.tax.gov.ir پروندههای عملکرد و ارزش افزوده - جزئیات پرونده - بروزرسانی و تکمیل ثبت نام - ویرایش اطلاعات ثبت نام - تعیین مشمولیت ارزش افزوده- نظر به اینکه مسئولیت انتخاب مشمولیت یا عدم مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان در هنگام ثبت نام با مؤدی می باشد، لذا ضروری است به منظور جلوگیری از تعلق جرائم مربوط نسبت به احراز مشمولیت یا عدم مشمولیت خود مطابق فراخوان های سازمان امور مالیاتی کشور اطمینان حاصل نمایند.

 مصادیق عدم الزام به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان کدامند؟

مصادیقی همانند: درآمد اجاره اموال غیر منقول - خرید و فروش سهام /اوراق بهادار، سود و زیان حاصل از تسعیر، سود سپرده های بانکی، سود سهام و اوراق بهادار، حق عضویت و کمکهای بلاعوض .

در لیمو به راحتی تنها با 7 هزار تومان میتوانید صورتحساب خود را صادر و ارسال نمایید . کلیک کنید

آیا در مورد فروشهای کالا/خدمت معاف از مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب الکترونیکی صادر می گردد؟

بله. میبایست برای هرگونه فروش کالا و یا ارائه خدمت، اعم از مشمول یا معاف، صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان صورت گیرد.

در صورتی که شرکت برای کارمند خود بلیط هواپیما تهیه نماید، نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی چگونه است؟

با توجه به اختیاری بودن ثبت فیلد شماره اقتصادی خریدار، در صورت درخواست شرکت و بهره مندی از اعتبار مالیاتی، میبایست شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب درج شود. لازم به ذکر است که شماره اقتصادی درج شده در صورتحساب الکترونیکی - بلیط هواپیما - الزاما کد ملی مسافر نیستجزییات بیشتر در سند "دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی" در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به بخش پایانه های  فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آیین نامه ها و دستورالعملها و intamedia.ir نشانی نرم افزارهای مرتبط قابل بهرهبرداری میباشد.

آیا میتوان در صورتحساب الکترونیکی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به صفر - 0- تغییر داد ؟

مطابق با سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی؛ فقط در دو صورت این امکان وجود دارد :

مودی غیر مشمول مالیات بر my.tax.gov.ir در صورتی که مودی در سامانه ثبت نام ارزش افزوده شناخته شود؛

در الگوی صادرات که در این صورت این دسته از مودیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آنها در سامانه مودیان از با امکان تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده stuffid.tax.gov.ir همان شناسه کالا / خدمات مندرج در سامانه به صفر استفاده نمایند.

 نحوه ی صدور صورتحساب الکترونیکی داخل در زنجیره تولید و توزیع فرآوردههای نفتی و مشتقات نفتی چگونه است؟

با توجه به تصویب و ابلاغ " قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های  فروشگاهی و سامانه مؤدیان" بر اساس تبصره - 3- ماده- 6- قانون موصوف ، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده- 2۹ - قانون "برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" و ماده - 5- قانون "مدیریت خدمات کشوری" و سازمانهای وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خردهفروشی از طریق سامانههای دولتی از قبیل "سامانه جامع تجارت ایران" و "سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی-ثامن-" موضوع قانون "مبارزه با قاچاق کالا و ارز" میباشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون، اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، به سامانه مؤدیان منتقل کنند و در این صورت مودیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.

بیشتر بخوانید:دیدگاهی وجود ندارد، شما اولین دیدگاه را ایجاد کنید.

  • * توجه: دیدگاه ها بعد از تایید مدیر سایت نمایش داده میشوند.
  • * توجه: دیدگاه های حاوی توهین و الفاظ نامناسب تایید نمیشوند.
  • * توجه: فقط دیدگاه های فارسی تایید میشوند.


لیست اخبار و مقالات